Jobba med oss

Som kund får du i första hand ta del av vår kunskap och erfarenhet
om hur man på bästa sätt implementerar och utnyttjar informationssystem som ett effektivt hjälpmedel i det dagliga arbetet.

Eftersom Effectsoft är ett kunskapsföretag är kompetensutveckling en
naturlig del av vår vardag.
Kunderna ska alltid vara säkra på att våra konsulter har bästa möjliga kompetens för att utföra sina uppdrag.

Agilt arbetssätt

Agilt arbetssätt

Agile är engelska och betyder smidig, vig, lättrörlig.
Det är så vi arbetar med våra projekt och det innebär att vi värderar:

  • Individer och interaktion, högre än processer och verktyg.
  • Kommunikation och mötet mellan människor är viktigare än dokument för att lösa problem under vägen.
  • Att reagera på förändringar,
    högre än att följa en
    uppgjord plan.
Dagliga möten

Dagliga möten

Effectsoft startar vi dagen med ett avstämningsmöte (helst stående) där vi följer upp hur långt vi kommit i ett projekt och vilka mål vi har med dagen.

Ett sånt avstämningsmöte har vi för varje projekt.

Gemensamt tar vi ansvar och skapar
på så sätt tillhörighet, motivation
och intresse.

Unika lokaler

Unika lokaler

När man som kund besöker Effectsoft ska det kännas som om man kommer hem till oss.

I våra unika 1800-talslokaler mitt i centrala Halmstad har vi ”högt i tak” och tar av oss skorna.

Med en härlig utsikt över Storgatan och Halmstads vackra stadskärna får vi energin och motivationen vi behöver.

Effectsoft info@effectsoft.se
Halmstad 035-299 66 30
Göteborg 031-375 81 40