Effectsoft är IT-företaget som främst utvecklar det som helt enkelt inte syns, men som gör hela skillnaden.

Man kan säga att vi lägger grunden för det som styr hur det visuella ska fungera.
Inom vår bransch kallas det backend.

Backend styr vad som ska hända på framsidan dvs frontend. Enkelt förklarat kan man säga att utan backend så kan man skriva meddelandet i ett sms, men inte skicka i väg det.

Det är därför vi väljer att presentera oss som Halmstads största doldisar!

(Självklart kan vi även det visuella, men vår expertis är backend)

NÄRPRODUCERAD KOD

Vi på Effectsoft värdesätter en nära relation med våra kunder och medarbetare.

Vi vet att det är i relationen som det händer. Det är i friktionen mellan människor som energi skapas.

Det är därför vi på Effectsoft väljer att kalla resultatet av vår utveckling för Närproducerad kod.

Närhet

Alla relationer måste näras.
En grundläggande förutsättning för att kunna jobba med ”Närproducerad kod” är det nära samarbetet vi har med
våra kunder.

Kunden ska känna sig nära projektet
redan vid planering av uppdraget och under själva utvecklingen.

Recycle

Ibland är att bygga nytt det bästa.
Men ibland kan en renovering eller en utbyggnad vara bästa vägen av olika anledningar.
Därför ställer vi ofta frågan: Varför slänga något som fungerar? Tekniken är kanske gammal men tankarna bakom är användbara i nya projekt.

Utmana oss gärna i grenen:
”IT-återvinning”.

Miljö

IT är väldigt resurssnålt utifrån ett samhällsperspektiv.
En elektronisk faktura sparar stora kostnader till förmån för miljön.

När vi skapar ”Närproducerad kod” sker det naturligtvis med eftertanke och låg belastning av miljön.

Vår VD, Jonas Inghammar, är en av finalisterna i tävlingen Hallands mest företagsamma människa 2016!

Juryns beskrivning: ”Verkar i en framtidsbransch där Jonas Inghammar under 2016 gått från 5 anställda och ett företag, till 11 anställda och tre företag, i en bransch. Personalen ses som den viktigaste resursen i företaget, som i sin tur har resulterat i att det är en attraktiv arbetsplats som folk nu söker sig till.”

Några kunder vi fått förtroende från

Effectsofts framgång bygger på det värde vi levererar till våra kunder.
Ofta handlar det om långsiktiga uppdrag som spänner från små till stora börsnoterade företag.

Effectsoft info@effectsoft.se
Halmstad 035-299 66 30
Göteborg 031-375 81 40