Portfolio av projekt som vi har genomfört tillsammans med våra kunder

Systemutveckling

Det handlar om att utveckla en applikation med utgångspunkt i att lösa en viss uppgift.

Vi arbetar med applikationsutveckling och systemintegration i samtliga faser av en applikations livscykel. Vi är med i hela processen från analys och designfasen till implementation.

Verksamhetsutveckling

Vi kan koda i sömnen, men det är inte bara den expertisen som räknas.

Vi förstår verksamhetsprocesser och affärsnytta. Tillsammans med kunden tar vi fram bästa möjliga lösning på en utmaning eller möjlighet.

Systemintegration

Systemintegration handlar om att få olika typer av IT-system att prata med varandra.

Vi är riktigt bra på att integrera system där det ger mest effektivitet. Vi förespråkar dock att man utformar en vision och handlingsplan där man tittar på helheten och hur affärsnyttan kan maximeras.

Alla
Affärssystem
Appar
E-handel
Integrationer
Molnlösningar
Systemdrift
Verksamhetssystem