Jobba hos oss

Att vara konsult på Effectsoft innebär att vara specialist –
att fokusera på att vara riktigt duktig på sin sak.

Vad är egentligen kundfokus?

Det är i teorin väldigt enkelt – att i alla situationer se saker ur kundens synvinkel!

Kundnytta

Kundnytta

De täta kontakterna och kundfokuset i agila projekt ger kunderna möjlighet till ett engagemang under hela processen.

Alla i organisationen ska veta hur det egna arbetet påverkar den externa kunden.

I ett nära samarbete finns det alltid någon som kunden kan vända sig till.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Effectsoft är helt enkelt ett lite närmare företag i flera avseenden.

Förmågan att dela med oss och återanvända kunskap är ett grundläggande koncept för vår framgång.

Genom vårt aktiva kunskapsutbyte kan vi snabbt samla rätt kompetens och personal för kundens önskemål.

Personal

Personal

Vi är alla ambassadörer för Effectsoft även utanför arbetstid.

Det finns en stolthet inom företaget som vi gärna delar med oss av.

Lösningen ligger inte alltid i att strikt följa modeller och processer utan i motiverade medarbetare som får jobbet gjort i en lärande organisation.

Effectsoft info@effectsoft.se
Halmstad 035-299 66 30
Göteborg 031-375 81 40