Jobba hos oss

Att vara konsult på Effectsoft innebär att vara specialist –
att fokusera på att vara riktigt duktig på sin sak.

Vad är egentligen kundfokus?

Det är i teorin väldigt enkelt – att i alla situationer se saker ur kundens synvinkel!

Kundnytta

Kundnytta

De täta kontakterna och kundfokuset i agila projekt ger kunderna möjlighet till ett engagemang under hela processen.

Alla i organisationen ska veta hur det egna arbetet påverkar den externa kunden.

I ett nära samarbete finns det alltid någon som kunden kan vända sig till.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Effectsoft är helt enkelt ett lite närmare företag i flera avseenden.

Förmågan att dela med oss och återanvända kunskap är ett grundläggande koncept för vår framgång.

Genom vårt aktiva kunskapsutbyte kan vi snabbt samla rätt kompetens och personal för kundens önskemål.

Personal

Personal

Vi är alla ambassadörer för Effectsoft även utanför arbetstid.

Det finns en stolthet inom företaget som vi gärna delar med oss av.

Lösningen ligger inte alltid i att strikt följa modeller och processer utan i motiverade medarbetare som får jobbet gjort i en lärande organisation.

Effectsoft har tillsammans:

107 år Kodknackning
594 kg kunskap
69 år Konsulterfarenhet
Array
(
  [portfolio/affarssystem/?$] => index.php?portfolio_category=affarssystem
  [portfolio/appar/?$] => index.php?portfolio_category=appar
  [portfolio/betalvaxlar/?$] => index.php?portfolio_category=betalvaxlar
  [portfolio/ehandel/?$] => index.php?portfolio_category=ehandel
  [portfolio/integrationer/?$] => index.php?portfolio_category=integrationer
  [portfolio/molnlosningar/?$] => index.php?portfolio_category=molnlosningar
  [portfolio/systemdrift/?$] => index.php?portfolio_category=systemdrift
  [portfolio/verksamhetssystem/?$] => index.php?portfolio_category=verksamhetssystem
  [sitemap_index\.xml$] => index.php?sitemap=1
  [([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?\.xml$] => index.php?sitemap=$matches[1]&sitemap_n=$matches[2]
  [([a-z]+)?-?sitemap\.xsl$] => index.php?xsl=$matches[1]
  [^wp-json/?$] => index.php?rest_route=/
  [^wp-json/(.*)?] => index.php?rest_route=/$matches[1]
  [^index.php/wp-json/?$] => index.php?rest_route=/
  [^index.php/wp-json/(.*)?] => index.php?rest_route=/$matches[1]
  [portfolio/?$] => index.php?post_type=portfolio
  [portfolio/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?post_type=portfolio&feed=$matches[1]
  [portfolio/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?post_type=portfolio&feed=$matches[1]
  [portfolio/page/([0-9]{1,})/?$] => index.php?post_type=portfolio&paged=$matches[1]
  [category/(.+?)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?category_name=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [category/(.+?)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?category_name=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [category/(.+?)/embed/?$] => index.php?category_name=$matches[1]&embed=true
  [category/(.+?)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?category_name=$matches[1]&paged=$matches[2]
  [category/(.+?)/?$] => index.php?category_name=$matches[1]
  [tag/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?tag=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [tag/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?tag=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [tag/([^/]+)/embed/?$] => index.php?tag=$matches[1]&embed=true
  [tag/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?tag=$matches[1]&paged=$matches[2]
  [tag/([^/]+)/?$] => index.php?tag=$matches[1]
  [type/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?post_format=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [type/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?post_format=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [type/([^/]+)/embed/?$] => index.php?post_format=$matches[1]&embed=true
  [type/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?post_format=$matches[1]&paged=$matches[2]
  [type/([^/]+)/?$] => index.php?post_format=$matches[1]
  [portfolio/[^/]+/attachment/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]
  [portfolio/[^/]+/attachment/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1
  [portfolio/[^/]+/attachment/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [portfolio/[^/]+/attachment/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [portfolio/[^/]+/attachment/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2]
  [portfolio/[^/]+/attachment/([^/]+)/embed/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&embed=true
  [portfolio/([^/]+)/embed/?$] => index.php?portfolio_category=$matches[1]&embed=true
  [portfolio/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?portfolio=$matches[1]&tb=1
  [portfolio/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?portfolio_category=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [portfolio/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?portfolio_category=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [portfolio/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?portfolio_category=$matches[1]&paged=$matches[2]
  [portfolio/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?portfolio=$matches[1]&cpage=$matches[2]
  [portfolio/([^/]+)(?:/([0-9]+))?/?$] => index.php?portfolio=$matches[1]&page=$matches[2]
  [portfolio/[^/]+/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]
  [portfolio/[^/]+/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1
  [portfolio/[^/]+/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [portfolio/[^/]+/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [portfolio/[^/]+/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2]
  [portfolio/[^/]+/([^/]+)/embed/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&embed=true
  [portfolio/([^/]+)/?$] => index.php?portfolio_category=$matches[1]
  [personal/[^/]+/attachment/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]
  [personal/[^/]+/attachment/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1
  [personal/[^/]+/attachment/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [personal/[^/]+/attachment/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [personal/[^/]+/attachment/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2]
  [personal/[^/]+/attachment/([^/]+)/embed/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&embed=true
  [personal/([^/]+)/embed/?$] => index.php?personal=$matches[1]&embed=true
  [personal/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?personal=$matches[1]&tb=1
  [personal/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?personal=$matches[1]&paged=$matches[2]
  [personal/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?personal=$matches[1]&cpage=$matches[2]
  [personal/([^/]+)(?:/([0-9]+))?/?$] => index.php?personal=$matches[1]&page=$matches[2]
  [personal/[^/]+/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]
  [personal/[^/]+/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1
  [personal/[^/]+/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [personal/[^/]+/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [personal/[^/]+/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2]
  [personal/[^/]+/([^/]+)/embed/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&embed=true
  [city/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?city=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [city/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?city=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [city/([^/]+)/embed/?$] => index.php?city=$matches[1]&embed=true
  [city/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?city=$matches[1]&paged=$matches[2]
  [city/([^/]+)/?$] => index.php?city=$matches[1]
  [robots\.txt$] => index.php?robots=1
  [.*wp-(atom|rdf|rss|rss2|feed|commentsrss2)\.php$] => index.php?feed=old
  [.*wp-app\.php(/.*)?$] => index.php?error=403
  [.*wp-register.php$] => index.php?register=true
  [feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1]
  [(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1]
  [embed/?$] => index.php?&embed=true
  [page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?&paged=$matches[1]
  [comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?&page_id=18&cpage=$matches[1]
  [comments/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1]&withcomments=1
  [comments/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1]&withcomments=1
  [comments/embed/?$] => index.php?&embed=true
  [search/(.+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?s=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [search/(.+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?s=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [search/(.+)/embed/?$] => index.php?s=$matches[1]&embed=true
  [search/(.+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?s=$matches[1]&paged=$matches[2]
  [search/(.+)/?$] => index.php?s=$matches[1]
  [author/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?author_name=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [author/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?author_name=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [author/([^/]+)/embed/?$] => index.php?author_name=$matches[1]&embed=true
  [author/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?author_name=$matches[1]&paged=$matches[2]
  [author/([^/]+)/?$] => index.php?author_name=$matches[1]
  [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&feed=$matches[4]
  [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&feed=$matches[4]
  [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/embed/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&embed=true
  [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&paged=$matches[4]
  [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]
  [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&feed=$matches[3]
  [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&feed=$matches[3]
  [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/embed/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&embed=true
  [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&paged=$matches[3]
  [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]
  [([0-9]{4})/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [([0-9]{4})/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [([0-9]{4})/embed/?$] => index.php?year=$matches[1]&embed=true
  [([0-9]{4})/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&paged=$matches[2]
  [([0-9]{4})/?$] => index.php?year=$matches[1]
  [.?.+?/attachment/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]
  [.?.+?/attachment/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1
  [.?.+?/attachment/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [.?.+?/attachment/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [.?.+?/attachment/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2]
  [.?.+?/attachment/([^/]+)/embed/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&embed=true
  [(.?.+?)/embed/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&embed=true
  [(.?.+?)/trackback/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&tb=1
  [(.?.+?)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [(.?.+?)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [(.?.+?)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&paged=$matches[2]
  [(.?.+?)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&cpage=$matches[2]
  [(.?.+?)(?:/([0-9]+))?/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&page=$matches[2]
  [[^/]+/attachment/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]
  [[^/]+/attachment/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1
  [[^/]+/attachment/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [[^/]+/attachment/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [[^/]+/attachment/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2]
  [[^/]+/attachment/([^/]+)/embed/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&embed=true
  [([^/]+)/embed/?$] => index.php?name=$matches[1]&embed=true
  [([^/]+)/trackback/?$] => index.php?name=$matches[1]&tb=1
  [([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?name=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?name=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?name=$matches[1]&paged=$matches[2]
  [([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?name=$matches[1]&cpage=$matches[2]
  [([^/]+)(?:/([0-9]+))?/?$] => index.php?name=$matches[1]&page=$matches[2]
  [[^/]+/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]
  [[^/]+/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1
  [[^/]+/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [[^/]+/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2]
  [[^/]+/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2]
  [[^/]+/([^/]+)/embed/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&embed=true
)